Hur långt har vi kommit?

Våra paradfrågor: effektiv förvaltning, sund ekonomi, bra beslutsunderlag, ordning och reda och medborgarrespekt har vi drivit med oförminskad styrka. Utan att dessa frågor är på plats finns ingen verklig demokrati och välfärden äventyras, Det är sannolikt att vår fråga om Webb-TV-sändningar från fullmäktige kommer att genomföras under 2018.

Nedan kan du läsa mer om vad vi gjort under det senaste året:

Vårt enträgna arbete med ett nytt avloppsreningsverket börjar ge resultat. Vi har hindrat en lagvidrig höjning av VA-taxan. Vi hjälpte också till med att överklaga det vansinniga beslutet att omvandla en gång- och cykelväg till lastbilsgata vid förskolan Linåkern.  Efter fem års ihärdigt arbete togs beslut om ett idrottscenter vid Norvalla. På trygghets- och säkerhetsområdet har beslut tagits om en rondell vid Ica som vi drivit i sex år.  Vi har bevakat SBB (BKT) vad gäller gatuunderhåll, vattenfrågorna, snöröjning, uppföljning av projekt, budgetförfarandet, hanteringen av fakta och ekonomisk styrning. Vårt framtida dricksvatten blev den stora frågan under sommaren 2107. Vi förde en intensiv kampanj emot Vätternvatten. Vi har hjälpt till att bevara HagbydammenKommunen har ökat effektiviteten när det gäller att svara på motioner och medborgarförslag, även om det är en bra bit kvar innan lagens krav uppfylls.

Tågpendeln är en fråga som för några år sedan flyttades över till Regionen. Då vi är ett kommunparti kan vi numera endast indirekt påverka frågan. Under året har vi bearbetat M och S, som är representerade i Regionen. Båda säger sig aktivt arbeta för Länspendeln.