SBB sköter flera av sina uppgifter ineffektivt, med låg kvalitet och till höga kostnader. Vi har under året särskilt bevakat gatuunderhåll, vattenfrågorna, snöröjning, uppföljning av projekt, budgetförfarandet, hanteringen av fakta och ekonomisk styrning. Vi har bedömt att ledningen för SBB inte hanterat fakta seriöst i flera frågor och speciellt inte i dricksvattenfrågan. Detta har vi framfört och fått gehör för hos revisorerna som uttalat kraftig kritik mot ledningen.