Norapartiet svarar Företagarna Nora

Styrelsen för Företagarna Nora bjöd in Norapartiet under våren för att diskutera hur NP ser på de frågor som de vill lyfta under 2022 och hur vi tillsammans kan utveckla Nora inom dessa områden. Markanvändning – hur skapas platser där företag kan etablera sig...

Det politiska ledarskapet har fallerat

Noras näringslivsklimat måste förbättras. Det politiska ledarskapet har fallerat. I Näringslivsrankingen av Sveriges 290 kommuner har Nora halkat ned på plats 285. Endast fem kommuner har sämre klimat än Nora. Ett gott näringslivsklimat är grunden för tillväxt och...

Ett bättre företagsklimat

Noras företagsklimat har försämrats kraftigt under de senaste åren och är nu bland de absolut sämsta i Sverige. Ett gott företagsklimat är grunden för att företag ska kunna producera och växa. Företag och dess anställda är grunden för vår välfärd. Nora har goda...