Noras näringslivsklimat måste förbättras. Det politiska ledarskapet har fallerat.

I Näringslivsrankingen av Sveriges 290 kommuner har Nora halkat ned på plats 285. Endast fem kommuner har sämre klimat än Nora.

Ett gott näringslivsklimat är grunden för tillväxt och därmed för vår välfärd. Det innebär att det är företagen i Nora och dess anställda som är med och skapar välfärden. I Nora finns drygt 1 500 jobb i små företag. Det är nästan hälften av alla som arbetar i Nora. Om näringslivsklimatet i Sverige inte blir bättre så kan det bli riktigt besvärligt för Noras företagare och dess anställda när högkonjunkturen klingar av.

Noras företagare är inte bara nödvändiga för välfärden. Utan stöd från många lokala företagare skulle föreningslivet gå på knäna.

Det finns två orosmoln på himlen. Det ena är Sveriges näringslivsklimat. Det andra är det urusla lokala klimatet. Inte på femtio år har vi haft en så småföretagsfientlig regering som nu. Småföretagare skapar fyra av fem jobb i Sverige. Ändå har de bekämpats som om de vore finansmatadorer på Östermalm. Och nu vill regeringen höja arbetsgivaravgiften med 15 miljarder. Det slår hårt mot småföretagare och deras anställda. Det hemska är att arbetsgivaravgiften redan är onödigt hög. Det ingår nämligen en allmän löneavgift i arbetsgivaravgiften. Det är en ren skatt och den används inte till det man kan tro. Skatten infördes 1995 med inledningsvis 20 miljarder för att finansiera inträdet i EU. Idag uppgår denna skatt till c:a 125 miljarder och används till allt annat än de anställdas försäkringslösningar. Om löneavgiften inte användes för märkliga ändamål, skulle arbetsgivaravgiften kunna sänkas med 15 miljarder stället för höjas samtidigt som de anställdas allmänna pension skulle kunna höjas med 50 %.

Mot ovanstående bakgrund är det ofantligt viktig att Noras näringslivsklimat förbättras. För detta krävs en radikal attitydförändring. För utan en förändrad attityd ingen bestående beteendeförändring. Vi har i 10 års tid fått höra att vårt dåliga näringslivsklimat ska bli väsentligen bättre genom förbättrad dialog med företagarna. Och ju mer de styrande pratat om dialog desto sämre har klimatet blivit. Sedan det för några år sedan i fullmäktige presenterades ett fint skrivet näringslivsprogram har näringslivsklimatet försämrats. Det synes som de styrande inte kan förändra sina attityder. Men det gäller inte bara att förändra attityden hos styrande politiker. Skolans attityd behöver förbättras. Det är viktigt att skolan förmedlar en saklig bild av företag och företagande. Elever behöver få kunskap om och kontakt med näringslivet. Elever ska inte behöva höra politiska budskap.

Med ett nytt och aktivt ledarskap går det att förbättra såväl effektiviteten i kommunen som näringslivsklimatet. Låt oss ta ett exempel från en kommun som började arbeta med attitydmotivation. (Några attitydmål finns inte i Nora kommun.) Antalet anställda har varit konstant. Idag klarar samma antal anställda av 2,5 gånger fler bygglov än tidigare och på mindre än halva tiden per ärende. Därtill med ökad kvalitet och de anställda är mer nöjda med sitt arbete.

Låt ett nytt och aktivt ledarskap få styra Nora!

Norapartiet