Utredning kring förbättrad äldreomsorg

Det föreligger en utredning med förslag till förbättringar inom äldreomsorgen, bland annat ska äldre som bor på särskilda boende få: en fast omsorgskontakt som är trygghetsskapande möjlig läkarbedömning dygnet runt Kompetenskraven på personalen ska också bli...

Välkommen att besöka oss på ”Valtorget” i Nora

Vi kommer att finnas på ”Valtorget” intill fontänen på Nora torg den 6/7 och den 6/8. Välkommen på fika med dopp och en pratstund kring dagsläget inför valet. Nytt för 2022 är att detta är det enda stället vi kommer att finnas på. Detsamma gäller samtliga...

Visselblåsare- förhindrar missförhållanden

Flera gånger under åren har rädslan bland anställda i kommunen, kommunala bolagen och Samhälls-Byggnad Bergslagen (f. d BKT)  kommit fram när det gäller att påtala missförhållanden och lämna information. Mänskligt sett var nog det värsta ett allvarligt missförhållande...

Dricksvattenfrågan

Bälgsjön har så långt vattenförsörjningen kan beräknas (år 2100) en betydande överkapacitet på dricksvatten(källsjö) för Noras behov. För varje huvudsystem behövs reservsystem. Nora har ett avtal med Lindesberg om att tillhandahålla varandra reservvatten. Under ett...

Norapartiet svarar Företagarna Nora

Styrelsen för Företagarna Nora bjöd in Norapartiet under våren för att diskutera hur NP ser på de frågor som de vill lyfta under 2022 och hur vi tillsammans kan utveckla Nora inom dessa områden. Markanvändning – hur skapas platser där företag kan etablera sig...

Valteknisk samverkan i Nora

Sverigedemokraterna (SD), Norapartiet (Np) och Landsbygdspartiet oberoende (Lpo) har beslutat om att valtekniskt samverka. Valteknisk samverkan betyder att partier lägger ihop sina mandat och kommer överens om hur platser i nämnder, utskott och styrelser ska fördelas,...

Det politiska ledarskapet har fallerat

Noras näringslivsklimat måste förbättras. Det politiska ledarskapet har fallerat. I Näringslivsrankingen av Sveriges 290 kommuner har Nora halkat ned på plats 285. Endast fem kommuner har sämre klimat än Nora. Ett gott näringslivsklimat är grunden för tillväxt och...

Flyer på villovägar

Några av er har dessvärre inte fått vår flyer i postlådan och vi undersöker just nu varför. Tillsvidare kan du läsa och skriva ut flyern nedan. Flyer Norapartiet 2018 (.pdf)

Norapartiet mest aktiv i medborgardialogen på NA

NA har en aktivitet inför valet, där medborgare ställer frågor, stora som små, till de politiska partierna i kommunen. Aktiviteten heter ”#kandulova”. Så här långt är Norapartiet enda parti som svarat på samtliga av de hitintills 23 frågorna. Det finns partier som...

NP:s valprogram avseende äldrevård på tre minuter

PRO i Församlingshemmet 2018-08-20 kl 18-20 Fullsatt möteslokal Elva partier närvarande. Presentation av vårt valprogram avseende äldrevård på tre minuter Två grupper i samhället är mer ömtåliga än andra. Det är riktigt unga barn och riktigt gamla människor. Barnen är...

Rösta!

Förtidsröstningen startar den 22 augusti och pågår fram till valdagen den 9 september. Varje dag är minst en lokal öppen. Vilka lokaler som är öppna och på vilka tider framgår på kommunens hemsida. Använd nedanstående länk för att direkt komma till rätt sida. Har du...

Ett bättre företagsklimat

Noras företagsklimat har försämrats kraftigt under de senaste åren och är nu bland de absolut sämsta i Sverige. Ett gott företagsklimat är grunden för att företag ska kunna producera och växa. Företag och dess anställda är grunden för vår välfärd. Nora har goda...