Vi i Norapartiet har ambitionen att överföra all teknisk verksamhet (exklusive avfall och återvinning) från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (SBB) till Nora kommun.

Detta bör ske i samband med att SBB upphör som egen juridisk person vid kommande årsskifte 2022/2023.

Om inte detta sker kommer delar av den tekniska verksamheten att övergå till Lindesberg 2023-01-01 och blir en gemensam nämnd för Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora.

Den tekniska verksamhet som bör överföras till Nora kommun är VA (vatten och avlopp), projekt/investering, gata, park, idrottsanläggningar, lokal/miljöservice, skog och natur.

Vi vill att kommuninvånarna skall vara delaktiga i valet med överföringen till Nora kommun och är övertygade om att många Norabor önskar detta för att komma närmare sina utförare och för att ha möjlighet att påverka på ett helt annat sätt.

Med den lösning Norapartiet föreslår blir organisationen kvar i Nora och kommer att styras av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

I och med detta förslag från Norapartiet kommer Noras kommuninvånare att ha möjlighet att visa vad de önskar vid höstens val. 

Läs hela Norapartiets valprogram 2022 här