Norapartiet vill att

det ska vara attraktivt att arbeta, bo och driva företag i Nora

Norapartiet vill att

det ska vara härligt att växa upp och bli gammal i Nora

Norapartiet tycker att

stad och land är lika viktiga och är beroende av varandra

Rösta på Norapartiet!

Starkt i lokala frågor – för Norabornas bästa

Norapartiet

För bättre kvalitet, attityder och ett aktivt ledarskap

Norapartiet är det lokala alternativet som utan att behöva ta hänsyn till någon politisk ideologi arbetar för Nora kommuns och samtliga invånares bästa. En bättre framtid för alla.

Familj, barn & ungdom

Vi vill att;

 • Förskolor ska finnas nära hemmet. Gruppernas storlek bör anpassas till barnens ålder och behov och bör inte vara större än 14 barn.
 • Skolor ska finnas både i staden och på landsbygden och ha en lugn och utvecklande miljö.

 • Nora ska vara drogfritt. Man ska tryggt kunna vistas ute i samhället.
 • Många olika fritidsaktiviteter ska finnas. Vi vill satsa mer på Kulturskolan.

Näringsliv/ Företag

 Vi vill att;

 • Verksamheter återförs till kommunen från SBB (BKT).
 • Besked om bygglov och detaljplanearbete ska ske skyndsamt.

 • Noras företagare i möjligaste mån prioriteras vid upphandling. 

 • Kommunen och de kommunala bolagen ska göra sina inköp lokalt.

Äldreomsorg/ äldreboende

Vi vill att;

 • det byggs fler service- och äldreboenden, även på landsbygden.

 • kvaliteten på maten höjs och att det satsas på sociala mötesplatser.

 • bemanningen på äldreboenden ökas så att de som önskar kan få fler aktiviteter och oftare kan vistas ute samt att hemtjänstens personal får bättre arbetsvillkor så att de kan klara den ökade servicegraden.

 • äldre som bor på särskilda boenden får en fast omsorgskontakt som är trygghetsskapande, möjlig läkarbedömning dygnet runt samt att kompetenskraven på personalen ska bli tydligare.

Landsbygd

Landsbygden är mycket viktig för kommunen idag och kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Men landsbygden har under lång tid fått stå tillbaka för staden. Sämre service, nedlagda förskolor och skolor, dåligt vägunderhåll etc. Förutsättningarna för att bo och verka ska vara likvärdiga i hela kommunen. Land och stad är ömsesidigt beroende av varandra. Stad och land ska gå hand i hand

Vår politik

Vill du få mer information om vår politik och det som intresserar dig.

Kom ihåg att rösta!

Förtidsröstningen startar den 24 augusti.

Nedräkning till valdagen den 11 september

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Följ gärna Norapartiet på Facebook

Klappar ditt hjärta för Nora?

Ditt stöd har betydelse.

Du kan engagera dig hur mycket eller hur lite du vill!