070-82 82 143 np@norapartiet.se

Rösta på Norapartiet!

Starkt i lokala frågor – för Norabornas bästa

Norapartiet:

Det ska vara härligt att växa upp och bli gammal i Nora

Norapartiet:

Det ska vara attraktivt att arbeta, bo och driva företag i Nora

Norapartiet:

Stad och land är lika viktiga och är beroende av varandra

Norapartiet

För bättre kvalitet, attityder och ett aktivt ledarskap

Norapartiet är det lokala alternativet som utan att behöva ta hänsyn till någon politisk ideologi arbetar för Nora kommuns och samtliga invånares bästa. En bättre framtid för alla.

Familj, Barn & Ungdom

 • Förskolegrupperna anpassas till barnens ålder och behov
 • Små barn i små förskolor
 • Barnomsorgspeng till dig som är hemma med dina små barn.
 • Skolor och förskolor på landsbygden värnas
 • Utökad elevhäslovård
 • Unga ska ha möjlighet till fler friidsaktiviteter
 • Förbättrad drogprevention
 • Idrottscenter vid Norvalla

Företagare

 

 • Ändra kommunattityden från myndighet till effektiv service-organisation.
 • Kommunen ska vara beställare, inte utförare. Låt Noras företagare utföra tjänsterna
 • Halvera handläggnings-tiderna för bygglov och detaljplaner
 • Ta tillbaka  gata, park och idrott från SBB
 • Vid kommunala upphandlingar ska Noras företagare prioriteras .

Äldreomsorg

 

 • Vi vill ha fler sociala mötesplatser vid våra äldreboenden
 • Vi vill ha mat med bra kvalitet på närproducerade råvaror
 • Vi vill att äldre ska kunna få bo kvar på landsbygden i sin trygga miljö
 • Vi vill att äldre ska slippa träffa olika personer vid varje besök
 • Vi vill ha fler stimulerande aktiviteter för de äldre

Landsbygdsbo

Landsbygden är mycket viktig för kommunen idag och kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Men landsbygden har under lång tid fått stå tillbaka för staden. Sämre service, nedlagda förskolor och skolor, dåligt vägunderhåll etc. Förutsättningarna för att bo och verka ska vara likvärdiga i hela kommunen. Land och stad är ömsesidigt beroende av varandra. Stad och land ska gå hand i hand. Läs mer om vad vi vill göra för landsbygden

Vår politik

Vill du få mer information om vår politik och det som intresserar dig.

Följ gärna Norapartiet på Facebook

Klappar ditt hjärta för Nora?

Ditt stöd har betydelse.

Du kan engagera dig hur mycket eller hur lite du vill!