Dricksvattenfrågan

Bälgsjön har så långt vattenförsörjningen kan beräknas (år 2100) en betydande överkapacitet på dricksvatten(källsjö) för Noras behov. För varje huvudsystem behövs reservsystem. Nora har ett avtal med Lindesberg om att tillhandahålla varandra reservvatten. Under ett...

Vårt arbete med vätternvattnet

Dricksvattenfrågan har sedan partiets bildades varit en mycket central fråga för oss. Under år 2017 lade de styrande i kommunen fram ett förslag att ta vårt framtida dricksvatten från Vättern. Ett förslag som var riktigt dåligt underbyggt och där information mörkades....