Dricksvattenfrågan har sedan partiets bildades varit en mycket central fråga för oss. Under år 2017 lade de styrande i kommunen fram ett förslag att ta vårt framtida dricksvatten från Vättern. Ett förslag som var riktigt dåligt underbyggt och där information mörkades. Införsäljningen till medborgarna gjordes mycket sent, i ett högt tempo, med felaktig information och med en oacceptabel försäljningsteknik.

Vi tog tidigt initiativ till ett Upprop om Folkomröstning rörande Vätternvattnet. Omgående fick vi stöd från två andra oppositionspartier. Norapartiet producerade kampanjmaterial och kampanjade utanför matbutikerna och systembolaget. Vi skrev insändare, kontaktade radio och TV samt bearbetade andra partiers medlemmar. Efter en intensiv kampanj tillsammans med Lpo backade till slut de styrande när Uppropet fått underskrifter från fler än 25% av antalet röstande i förra valet.

Såväl under som efter kampanjperioden uttryckte många medborgare stor tacksamhet över vårt engagemang och det resultat som vi ville uppnå och uppnådde.