Vi är det lokala alternativet som arbetar för invånarnas bästa utan att behöva ta hänsyn till politisk ideologi. Vi är stolta över Bergslagens pärla. En fantastisk bygd med härliga skogar och sjöar. Här finns goda möjligheter för både arbete och fritid. En stadskärna med gammal bebyggelse och en genuin känsla av närhet och omtanke. Nora har goda förutsättningar att bli den mest attraktiva kommunen i regionen med en oöverträffad livskvalitet. Trots det är Nora en fattig kommun. Vi har skulder som är långt större än tillgångarna. Näringslivsklimatet är nästan sämst i Sverige. Det finns brister i kärnverksamheterna men Nora kan bli en blomstrande kommun. Norapartiet vill se till att det blir så.

Valmanifest 2023 – 2026, några huvudpunkter.

Norapartiet arbetar för att Nora ska få en sund ekonomi.
En sund ekonomi är grunden för en fungerande välfärd nu och i framtiden.

Här är Norapartiet

 • Norapartiet är det lokala alternativet som utan att behöva ta hänsyn till en grundideologi arbetar för Nora kommuns och samtliga invånares bästa. En bättre framtid för alla.
 • Det är en styrka att bara ha ett fokus och att vara fri från yttre styrning. Ju fler frihetsgrader desto effektivare lösningar. Vi arbetar systematiskt och uthålligt. Vi får saker att hända. Vi är ett framtidsparti.
 • Vi vill vara med och ta ansvar för den ekonomiska politiken och se till att fler kommer i arbete. Fler jobb är grunden för vår ekonomi och för att vi fortsatt ska ha en hög kvalitet inom omsorg och skola. Därför vill vi förbättra servicen för företag och öppna upp för fler enskilda företag inom den kommunala sektorn.
 • Vi vill satsa på de kärnverksamheter som alltför länge fått stå i skymundan. Framförallt inom områdena barn och unga och deras fritidsverksamhet.
 • Norapartiet vill se ett Nora som utvecklas, inte stagnerar.
 • Vi vill se en kommun där landsbygden lever och bidrar till att hejda klimatförändringarna.
 • Vi vill se en kommun där människor upplever trygghet, har ett tryggt boende och en trygg omsorg, hela livet.
 • Vi vill se en kommun där förskola och skola utvecklas hela tiden.
 • Vi vill se en kommun där näringslivet blomstrar och där företagen tror på kommunen.
 • Vi vill se ett Nora där invånarna ha möjlighet att påverka sin situation även mellan valen.
 • Vi vill se politiska beslut som är väl genomtänkta och ekonomiskt försvarbara.
 • Vi vill ett Noras centrum utan tomma butiker.

Här kan du klicka och få mer kött på benen och fördjupa dig i vår Politik och de politiska områden som intresserar dig.

Värdegrund och föreställningar

 • Ett samhälle ska byggas med respekt för kvalitet
 • Kvalitet i relationer till alla människor
 • Kvalitet i prestationer av alla slag
 • Den som inte kräver kvalitet är med och avskaffar den
 • Den som försvarar dålig kvalitet är en pärlkrossare
 • Kvalitet skapar självrespekt – självrespekt är förutsättningen för kvalitet
 • Självrespekt är grunden för genuint självförtroende

Norapartiet är missnöjd med kvaliteten på beslutsunderlag, verkställighet av  beslut, utförda tjänster av SBB m fl. I den meningen är vi ett stolt missnöjesparti. Bland dem som försvarar dålig kvalitet betraktas vi som djävligt obekväma.

För att få en nödvändig positiv utveckling krävs förändring. Nyckelordet vid förändring är målmedvetenhet och uthållighet. Framgång uppnås genom att ta små steg utefter en konsekvent linje. Norapartiet deltar i utvecklingen genom att:

 • kräva tydliga mål
 • följa upp mål och påtala avvikelser
 • våga vända på stenar och ifrågasätta
 • verka för att beslut är väl underbyggda och baserade på fakta
 • bevaka att beslut verkställs och följs upp
 • ställa krav på hållbarhet i alla verksamheter och i alla beslut
 • verka för öppenhet och transparens – inga dolda agendor

Historik

Norapartiet bildades av en skara Nora-entusiaster inför valet 2010. Utgångspunkten var att jobba för ett uthålligt Nora både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Något som Noras politiker dittills tyvärr inte lyckats med. Vi kom 2010 in i  kommunfullmäktige och fick poster i kommunstyrelse och flera nämnder. Vi blev en del av de styrande partierna, som i övrigt bestod av allianspartierna och Mp.

Inledningsvis fungerade samarbetet bra och under första året nåddes många goda resultat. Men förbättringarna krävde stora förändringar, vilket gjorde att det började ”blåsa motvind”, vilket inte alla tålde. Hösten 2011 hoppade ett parti av och majorietsläget ändrades. Vi valde då att lämna det formella samarbetet med alliansen. Vi blev en fristående tredje kraft i Norapolitiken och det har vi också varit under senaste mandatperioden 2014- 2018.

Från många håll har vi också fått beröm för mod, demokratisk styrka och framsynthet. Vi har uppskattats för våra krav på tydliga mål, effektiv uppföljning, ordning och reda samt sund ekonomi.