Bälgsjön har så långt vattenförsörjningen kan beräknas (år 2100) en betydande överkapacitet på dricksvatten(källsjö) för Noras behov. För varje huvudsystem behövs reservsystem. Nora har ett avtal med Lindesberg om att tillhandahålla varandra reservvatten. Under ett antal år pågår byggnation av en ledning mellan Nora och Lindeberg. Således ett reservvattenavtal har tecknats men inte verkställts på grund av att det gällde endast ifall Vätternvatten skulle kopplas på som huvudvatten. Så blev inte fallet, utan nu planeras för att vara reservvatten för varandra alltså Lindesberg och Nora. I och med detta måste ett nytt reservvattenavtal tagas fram. Samt att alla förberedelser för denna möjlighet till reservvattenförsörjning ombesörjes omgående.

Detta innebär för Noras del att man söker nytt uttagstillstånd och gör det möjligt att komplettera utrustningen i vattenverket för ett större uttag och behandling till dricksvatten.

Dricksvattenförsörjning från Bälgsjön har hela tiden varit en viktig fråga för Norapartiet och hela tiden hävdat dess förträfflighet/möjlighet.. Detta trots att även när gamla BKT`s  Förbundschef , Va-chef och dess ordförande samt Nora kommuns kommunalråds uttalande att lägga ner Bälgsjöverket för att enbart ta vatten från Lindesberg.

Nu väntar vi bara på att ett nytt avtal som gagnar både kommunerna lika mycket.