Det föreligger en utredning med förslag till förbättringar inom äldreomsorgen, bland annat ska äldre som bor på särskilda boende få:

  • en fast omsorgskontakt som är trygghetsskapande
  • möjlig läkarbedömning dygnet runt

Kompetenskraven på personalen ska också bli tydligare. Sammantaget väntas förslagen bidra till att äldre får fler år med hälsa och självständighet.

Vi i Norapartiet förutsätter att Nora kommun omgående, efter ett riksdagsbeslut, tar de
frågeställningar som kommer fram och skyndsamt genomför dessa.