Styrelsen för Företagarna Nora bjöd in Norapartiet under våren för att diskutera hur NP ser på de frågor som de vill lyfta under 2022 och hur vi tillsammans kan utveckla Nora inom dessa områden.

 • Markanvändning – hur skapas platser där företag kan etablera sig
 • Skola/näringsliv – samarbete för att säkra kompetensförsörjning
 • Servicegaranti – ”löften” från myndighetsutövare att leverera inom rimlig tid och till rimligt pris

Norapartiet lämnar följande info på Företagarnas frågeställningar

 • Markanvändning kan skapas genom att fullfölja planen på utbyggnad av Va-slätten.
  Utbyggnad av Pershyttans industriområde via utsprängning av berg ovanför kommunens mattillverkning.
  Vidareutveckla Gyttorp i samverkan med Orica.
  Översiktsplanen kommer att bearbetas, där man ytterligare trycker på att anskaffa industrimark för framtiden.
  Dessutom medverka i Sanmhällsbyggnadsförvaltningen SBB i både byggnads- och miljöfrågor, snabbare lösningar och kostnadseffektiva framförallt tillståndsfrågor och detaljplaner.
 • Att högstadieeleverna får meningsfyllda praktikplatser via kommunens företag. Detta kan ge eleverna intressanta möjligheter för deras framtid yrkesval. Yrkesvalslärare och Företagsstrateg från kommunen ansvarar så att eleverna får en bra introduktion hos det företag som praktiken skall vara.
  Kontakter med gymnasieskolorna i Lindesberg och Örebro om möjligheter till goda utbildningar görs av samma personer.
  Dammsuger möjliga önskade utbildningar för sista års elever från högstadiet.
 • Vi i Norapartiet arbetar för att all teknisk verksamhet från Samhällsbyggnadsförbundet SBB återförs till Nora kommun exklusive renhållning. Så att Nora invånare kommer närmare sina utförare och kan påverka på ett helt annat sätt. Samt att våra entreprenörer vara med och lämna anbud/offert. Som det är nu har Nora kommun två representanter i båda verksamheterna. Men där kan man bli nerröstad av personer från Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner. Även om det bara är en fråga för Nora och Lindesberg.

  Nora 2022-05-16

  Jan Rylander