Vårt enträgna arbete börjar ge resultat. Men det går fortfarande alldeles för långsamt. Med nuvarande takt kommer det ta lång tid innan Norasjöns döda botten kan friskförklaras.