SBB har i sju år tagit ut för mycket i VA-taxa och hade beslutat sig för att
även till 2018 lagvidrigt höja taxan med 4%. Men genom vår protest i fullmäktige blev det ingen höjning av taxan.