0705-542 165 np@norapartiet.se

Norapartiets kandidater till kommunfullmäktige i valet 2018

Rutger Ahlbeck

Rutger Ahlbeck

Företagare

Rutger arbetar främst med företags-utveckling. Men har tidigare också arbetat med utveckling av kommuner och kyrka. Har en bakgrund som företagsledare i såväl nationella som internationella företag. Har som anställd arbetat i ledande befattningar i bl.a internationellt IT-företag, kommunalt bostadsföretag, bank och entreprenadföretag.

Bertil Roden

Bertil Roden

Digitalkonstruktör och f.d. gymnasielärare

Bertil är dataingenjör. Numera är han pensionär efter att ha varit digitalkonstruktör och gymnasielärare. Han har arbetat både internationellt och nationellt. Fritiden ägnar Bertil gärna åt hundar. Han har varit mycket aktiv i Svenska Brukshundsklubben. Som tidigare pedagog har han fokus på skolfrågor.

Jan Rylander

Jan Rylander

Bygg- & anläggningsingenjör, företagare

Jan Rylander är bygg- & anläggningsingenjör. Han har bl.a, arbetat som kommunal gatuchef. Efter det att han slutat med kommunala anställningar drev han under 25 år egna företaget Hammarby Bruk i Nora AB, som arbetar med utveckling  av städers fysiska miljöer. När han var gatuchef i Nora fick Nora utmärkelse som bästa miljökommun.

Lars-Erik Larsson

Lars-Erik Larsson

Jurist, egen företagare

Lars-Erik är jurist med erfarenhet från bl.a. tingsrätt, hovrätt, kronofogdemyndighet samt bank. Sedan 20 år bedriver han egen juristfirma.  Lars-Erik har arbetat på behandlingshem och arbetar gärna ideellt.  En dag i veckan sitter han på  biblioteket och ger gratiskonsultationer i juridiska frågor.

Joakim Wård

Joakim Wård

Miljötekniker

Mer information om Joakim Wård kommer inom kort.

Gunnar Rosendahl

Gunnar Rosendahl

Lantbruksutbildning

Gunnar är född och uppvuxen i Nora. Han är numera pensionär. Gunnar har arbetat praktiskt på många gårdar, men också varit tjänsteman inom lantbrukskooperationen. Han är en återvändare till Nora efter att ha arbetat på många ställen i Sverige och i Tanzania.

 

Anders Stigfur

Anders Stigfur

Sjuksköterska, egen företagare

Anders är legitimerad sjuksköterska. Han har större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat inom Landstinget. De senaste åren har han arbetat som egen företagare med konsultinsatser till behandlingshem och utbildningsföretag inom Kognitiv Beteendeterapi.

Weronica Orre-Ahlbeck

Weronica Orre-Ahlbeck

Redovisningskonsult, egen företagare

Weronica är redovisningskonsult i eget företag sedan 30 år. Hon har bl.a .varit anställd I Landstinget som arbetsterapeut, arbetat på revisionsbyrå och bank.

Boye Jonsson

Boye Jonsson

Entertainer, egenföretagare

Boye driver resebyråverksamhet. Han är ägare till ett lantbruk och är entertainer. Boye är ordförande i Ås byalag. Verksamhetsåret 18/19 är han ordförande i Nora Rotaryklubb. Fritiden ägnar Boye främst åt aktiviteter med sonen såsom sport, friluftsliv och resor.