Norapartister med politiska uppdrag

Jan Rylander

Jan Rylander

Bygg- & anläggningsingenjör, företagare

 

Politiska uppdrag:

 • Gruppledare kommunfullmäktige
 • Ledamot kommunstyrelsen
 • Ledamot kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
 • Ledamot Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Jan Rylander är bygg- & anläggningsingenjör. Han har bl.a, arbetat som kommunal gatuchef. Efter det att han slutat med kommunala anställningar drev han under 25 år egna företaget Hammarby Bruk i Nora AB, som arbetar med utveckling  av städers fysiska miljöer. När han var gatuchef i Nora fick Nora utmärkelse som bästa miljökommun.

Lars-Erik Larsson

Lars-Erik Larsson

Jurist, egen företagare

 

Politiska uppdrag:

 • Ledamot kommunfullmäktige
 • Ersättare kommunstyrelsen
 • Ledamot kommunstyrelsens ledningsutskott

 

Lars-Erik är jurist med erfarenhet från bl.a. tingsrätt, hovrätt, kronofogdemyndighet samt bank. Sedan 20 år bedriver han egen juristfirma.  Lars-Erik har arbetat på behandlingshem och arbetar gärna ideellt.  En dag i veckan sitter han på  biblioteket och ger gratiskonsultationer i juridiska frågor.

Rutger Ahlbeck

Rutger Ahlbeck

Företagare

 

Politiska uppdrag:

 • Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande
 • Ersättare Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

 

Rutger arbetar främst med företags-utveckling. Men har tidigare också arbetat med utveckling av kommuner och kyrka. Har en bakgrund som företagsledare i såväl nationella som internationella företag. Har som anställd arbetat i ledande befattningar i bl.a internationellt IT-företag, kommunalt bostadsföretag, bank och entreprenadföretag.

Boye Jonsson

Boye Jonsson

Entertainer, egenföretagare

 

Politiska uppdrag:

 • Ledamot valnämnden

Boye driver resebyråverksamhet. Han är ägare till ett lantbruk och är entertainer. Boye är ordförande i Ås byalag. Verksamhetsåret 18/19 är han ordförande i Nora Rotaryklubb. Fritiden ägnar Boye främst åt aktiviteter med sonen såsom sport, friluftsliv och resor.

Anders Stigfur

Anders Stigfur

Sjuksköterska, egen företagare

 

Politiska uppdrag:

 • Ersättare kommunfullmäktige

Anders är legitimerad sjuksköterska. Han har större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat inom Landstinget. De senaste åren har han arbetat som egen företagare med konsultinsatser till behandlingshem och utbildningsföretag inom Kognitiv Beteendeterapi.