Området kring Hagbydammen har hög miljöstatus. Efter en översvämning av dammen krävde Länsstyrelsen att dammen skulle ersättas med en smal liten åfåra. Genom att engagera de boende runt dammen, lyckades vi tillsammans få ha kvar dammen, dock med en mindre vattenspegel än tidigare.