0705-542 165 np@norapartiet.se

Efter fem års ihärdigt arbete togs beslut om ett idrottscenter vid Norvalla.