Efter fem års ihärdigt arbete togs beslut om ett idrottscenter vid Norvalla.