Sverigedemokraterna (SD), Norapartiet (Np) och Landsbygdspartiet oberoende (Lpo) har beslutat om att valtekniskt samverka.

Valteknisk samverkan betyder att partier lägger ihop sina mandat och kommer överens om hur platser i nämnder, utskott och styrelser ska fördelas, vilket ger större inflytande för små partier.

Valteknisk samverkan mellan våra partier innebär inte någon politisk samverkan eller allians säger Pia-Maria Johansson, ordförande i Lpo. Valteknisk samverkan upphör i samma stund som posterna har fördelats.

Genom denna valtekniska samverkan får vi ett utökat utrymme för att verka för den politik, som våra väljare förväntar sig av oss under den kommande mandatperioden, säger Rutger Ahlbeck, ordförande i Np.

Andreas Widlund, ordförande i SD, betonar också att de tre partierna kommer att bedriva sin egen politik under mandatperioden. Men säger vidare att det i många frågor av rent lokal sakpolitisk karaktär verkar finnas samsyn mellan de tre partierna.

Bland annat anser vi tre partier att det måste bli en bättre ekonomisk styrning och uppföljning samtidigt som kommunen effektiviserar verksamheterna och drar ned på kostnaderna. Och enligt oss krävs det även reduceringar rörande politiska kostnader i form av färre kommunalråd.

Det är vår övertygelse att byte av politisk ledning kan leda till bättre politik och beslut för Nora och vårt näringsliv.

Något som det också finns samsyn kring gäller större transparens och att frågor får en bättre förankring hos alla partier innan beslut fattas.