Weronica Orre-Ahlbeck

Weronica Orre-Ahlbeck, är redovisningskonsult. Flyttade till Nora och Fåsjön för snart 25 år sedan. Har tidigare bott på flera platser i landet och har haft andra yrken bl a bankanställd och arbetsterapeut. Weronica har många fritidsintressen, senaste tillskottet är golf.