Flyer på villovägar

Några av er har dessvärre inte fått vår flyer i postlådan och vi undersöker just nu varför. Tillsvidare kan du läsa och skriva ut flyern nedan. Flyer Norapartiet 2018 (.pdf)

Norapartiet mest aktiv i medborgardialogen på NA

NA har en aktivitet inför valet, där medborgare ställer frågor, stora som små, till de politiska partierna i kommunen. Aktiviteten heter ”#kandulova”. Så här långt är Norapartiet enda parti som svarat på samtliga av de hitintills 23 frågorna. Det finns partier som...

NP:s valprogram avseende äldrevård på tre minuter

PRO i Församlingshemmet 2018-08-20 kl 18-20 Fullsatt möteslokal Elva partier närvarande. Presentation av vårt valprogram avseende äldrevård på tre minuter Två grupper i samhället är mer ömtåliga än andra. Det är riktigt unga barn och riktigt gamla människor. Barnen är...

Rösta!

Förtidsröstningen startar den 22 augusti och pågår fram till valdagen den 9 september. Varje dag är minst en lokal öppen. Vilka lokaler som är öppna och på vilka tider framgår på kommunens hemsida. Använd nedanstående länk för att direkt komma till rätt sida. Har du...