Norapartiet arbetar för att Nora ska få en sund ekonomi. En sund ekonomi och en effektiv verksamhetsstyrning är nödvändig för att den kommunala verksamheten ska fungera och för att våra skattepengar ska hanteras på ett klokt och ansvarsfullt sätt.

Norapartiet vill satsa på sociala mötesplatser vid våra äldreboenden och på bättre kvalitet på den mat som erbjuds. Ett exempel är att öppna ”Puben” på Tullbackagården igen, med servering av hemlagad mat gjord på närproducerade råvaror.

För att bevara vår vackra trästad behöver skötseln av den yttre miljön bli bättre. Bland annat behöver trädgården på Tullbacken rensas upp och innerstadens yttre få ett lyft.

Ett bättre företagsklimat

Noras företagsklimat har försämrats kraftigt under de senaste åren och är nu bland de absolut sämsta i Sverige. Det ska vara attraktivt att arbeta, driva företag och bo i Nora. Läs mer på www.svensktnaringsliv.se

  • Förenkla, förbättra och snabba upp den kommunala servicen
  • Gå ur SBB (f.d. BKT, BMB). Återför verksamheterna till resp. kommun.
  • Vid upphandlingar prioritera Noras företagare.
  • Nora-anda med lokala företag som hjälper varandra, med stöd från kommunen.
  • Kommunen och de kommunala bolagen ska göra sina inköp lokalt.
  • ”Miljöbomben Ängarna” rensas upp och görs till industrimark (kontor och hantverk)

Ett hållbart samhälle

Norapartiet arbetar för ett hållbart samhälle. Socialt, ekonomiskt och miljö-mässigt. Dagens behov ska tillgodoses så att kommande generationers livskvalitet inte äventyras. Därför ska kommunen kraftfullt verka för att närproducerade produkter och tjänster används i allt högre utsträckning.

Miljöaspekten ska finnas med i alla kommunala beslut. Det är dåligt med det för närvarande. Senaste exemplet är ett förslag om att bygga en ny Karlsängsskola i betong. Ett material som kommer att förbjudas inom de närmaste åren.

Handla lokalt

Det är bra för miljön och skapar fler arbetstillfällen på hemmaplan. Det ger ringar-på-vattnet-effekt: Bättre sortiment, service och priser. Vi får behålla ett livskraftigt attraktivt centrum, som ger ökad turism och fler som flyttar hit.

Fler bostäder

Låt i första hand privata aktörer bygga. Annars blir det för dyra bostäder som får till följd att skattemedel måste skjutas till.

Förskolan

  • Små enheter för de mindre barnen i kommunens förskolor.
  • Viktigt att privata aktörer får driva fler förskolor.

Landsbygdsutveckling

Järnboåsbygdens utvecklingsarbete är beundransvärt och utgör en god förebild för kommunens landsbygdsutveckling. En fin kombination av ideella krafter och kommunala insatser. Men det kan göras mer.
Norapartiet anser att anslutningsavgifterna och priset på kommunens tomter i Järnboås sätts så att tomterna kan säljas tämligen omgående.

Mer makt åt medborgarna

Vi arbetar för öppenhet, att den kommunala organisationen ska bli effektivare. Att alla kommunala verksamheter kvalitetsgranskas. Vi arbetar för att politiska företrädare skall kunna ställas till ansvar under hela mandatperioden och inte bara på valdagen.

Visselblåsarfunktion inom kommunen

Flera gånger under året har rädslan bland anställda i kommunen, kommunala bolag och SBB kommit fram när det gäller att påtala missförhållanden, lämna ut information och handlingar. Mänskligt sett var nog det värsta missförhållandena på Tullbackagården. Ekonomiskt och förtroendeförstörande var det värsta det framlagda besluts-underlaget rörande vårt framtida dricksvatten. Utredningsmaterial undanhölls av förbundschefen. Vi vill att det inrättas en visselblåsarefunktion som gör att anställda inte riskerar att sparkas, mobbas eller på annat sätt behandlas illa, när de gör vad som är nödvändigt för att vi medborgare inte ska lida mänsklig eller ekonomisk skada.

Se vad vi åstadkom under förra mandatperioden