0705-542 165 np@norapartiet.se

Vårt arbete med vätternvattnet

Dricksvattenfrågan har sedan partiets bildades varit en mycket central fråga för oss. Under år 2017 lade de styrande i kommunen fram ett förslag att ta vårt framtida dricksvatten från Vättern. Ett förslag som var riktigt dåligt underbyggt och där information mörkades....