PRO i Församlingshemmet 2018-08-20 kl 18-20
Fullsatt möteslokal
Elva partier närvarande.

Presentation av vårt valprogram avseende äldrevård på tre minuter

Två grupper i samhället är mer ömtåliga än andra. Det är riktigt unga barn och riktigt gamla människor. Barnen är vår framtid och de äldre har skapet oss och vårt samhälle. Båda dess grupper ska ha särskild prioritet och omsorg. Det handlar om respekt, trygghet och ett meningsfullt liv. Välutbildad och engagerad personal är nyckel för att så ska kunna ske.
På samma sätt som vi har barnavårdscentraler för barn ska vi ha ett Äldrevårdcenter för de äldre med en Äldrevårdskonsulent som kan ta tag i alla frågor rörande vårdbehov och rättigheter för dem som behöver hjälp på ålders höst.
Det ska inte bli onödigt stora förändringar i livet för att man plötsligt befinner sig på ålders höst. Maten ska vara god, social samvaro möjlig, kunna delta i spännande, utvecklande aktiviteter såväl inom som utomhus etc.
Mot ovanstående bakgrund vill Norapartiet

  • att det byggs äldreboenden, gärna små och även på landsbygden.
  • att kvaliteten på den mat som erbjuds har hög kvalitet och är gjord på närproducerade råvaror.
  • att det satsas på fler sociala mötesplatser vid våra äldreboenden. (Ensamheten är för många besvärande.) Till exempel vill vi återinföra puben på Tullbackagården med servering av hemlagad mat gjord på närproducerade råvaror.
  • att bemanningen på äldreboenden ökas så att de som så önskar kan få fler och stimulerande aktiviteter och att de oftare kan vistas ute.
  • att hemtjänstens personal får bättre arbetsvillkor så att de kan klara den ökade servicegraden
  • att antalet i hemtjänsten ökas, så att äldre som så önskar ska kunna få bo kvar på landsbygden i sin trygga miljö.
  • att äldre ska slippa träffa olika personer vid varje besök (idag 10 – 15 olika per vecka)
  • Personalen ska kunna arbeta 80% till full lön. Slippa bränna ut sig och riskera sjukskrivning.

Livskvalitet genom valfrihet

Valfrihet är en förutsättning för god livskvalitet. Det handlar om makten över sitt eget liv. Valfrihet ska finnas i livets alla skeden, inte minst inom äldreomsorgen.

Det ska finnas olika former av äldreboenden att välja mellan. Öppna därför upp för små privata aktörer. Man ska kunna välja vem man vill få hjälp av. Man ska inte behöva se nya ansikten varje gång man får omsorgsbesök. Man ska kunna känna trygghet.

Därmed var tre minuter till ända.

————