NA har en aktivitet inför valet, där medborgare ställer frågor, stora som små, till de politiska partierna i kommunen. Aktiviteten heter ”#kandulova”.

Så här långt är Norapartiet enda parti som svarat på samtliga av de hitintills 23 frågorna. Det finns partier som inte svarat på en enda fråga. Norapartiet är för en aktiv medborgardialog. Vi hade en aktiv medborgardialog för ett år sedan, när det skulle beslutas om vårt framtida dricksvatten. Vi tog initiativ till ett upprop om folkomröstning.

Nedan redovisar vi de senaste sju frågorna och våra svar.

  1. Kan du lova att hålla alla dessa löften som ni ger oss väljare varje gång det är val?

Ja och nej. Det vi lovar det är att aktivt och uthålligt driva de frågor vi går till val på. Flera frågor som vi började driva före förra valet är nu på gång att genomföras. Ett exempel: Ett idrottscenter vid Norvalla.

Det är elva partier som ställer upp i valet. Förmodligen får inget parti ensamt majoritet. Det innebär kohandel mellan partier om vad som ska genomföras.  Möjligheten att genomföra vallöften handlar i slutändan om ekonomi. Rösta på partiet som är bäst på ekonomi.

  1. Kan du lova att alla pensionärsgrupper som blivit utslängda från möjligheten till vattengymnastik på Hagby ängar, åter ska få möjlighet att börja träna vattengympa.

Både Ja och Nej. Kommunen äger inte anläggningen, så kommunen kan inte direkt besluta om vattengympa på Hagby Ängar. Men det vi kan lova, det är att verka för att ägaren ska möjliggöra vattengympa igen. Vattengympa är oerhört viktigt. Det är välgörande fysiskt, psykiskt och socialt. Det vi också kan lova att verka för, det är att ta fram ytterligare lösningar för vattengympa.

  1. Kan du lova att parkeringssituationen vid Trängbo blir bättre. Bilar står överallt och framkomligheten är dålig.

Ja!! Vi motsatte oss i fullmäktige en utbyggnad av campingen på Trängbo av flera anledningar. Negativ påverkan för de närboende var den främsta anledningen. Nu har det vi förutsåg hänt. Tråkigt! Självfallet vill vi medverka till att eliminera konsekvenserna för er närboende. 

  1. Kan du lova att vi får behålla bussen Nora till Karlskoga

Ja. Vi vill verka för att det finns en bra kollektivtrafik mellan orterna. Vi anser att trafiken kan effektiviseras och därmed bli ännu bättre.

  1. Kan du lova att Nora kommuns 1730 bidragsförsörjda personer kommer i arbete under kommande mandatperiod. Källa: ekonomi fakta 2017

Nej det kan vi inte.

Antalet 1730 avser alla bidragsförsörjda, inte bara de som kommunen har försörjningsansvaret för. Försörjningsstödet i Sverige har ökat kraftigt de senaste tio åren, från 8 miljarder till 80 miljarder. En enorm ökning.

Uppskattningsvis är 1 500 i Nora försörjda genom statliga medel: arbetsförmedling, försäkringskassa och a-kassa. Alltför ofta skyfflar dessa katastrofalt ineffektiva myndigheter sjuka och arbetslösa mellan sig. Omänskligt. Och arbetsförmedlingens åtgärder för att få folk i arbete är föga framgångsrikt, men dyrt. Omänskligt! Varför gör inte de partier i kommunen som har riksdagsrepresentation något åt dessa missförhållanden?

Nora hade 230 (200 – 300) bidragsförsörjda. Nora har nyligen infört en ny arbetsmodell så att de som är arbetsföra snabbare ska komma ut i arbetslivet. Vi anser att Noras nya arbetssätt är konstruktivt och bra för den enskilde.

  1. Kan du lova att vi får behålla vår enda service – Dalkarlsbergs fina förskola? Den är så viktig för att unga familjer ska kunna bo och leva här i Viker

Ja. Vi prioriterar de allra yngsta i kommunen. Små barn ska kunna gå i förskola nära hemmet. Vi stred för att Grindgruvans verksamhet i Striberg skulle få vara kvar. Men S drev igenom nedläggning. Vi har stridit och strider för att skolarna utanför tätorten ska vara kvar. Landsbygden är viktig. Dalkarsberg med omnejd är ett prioriterat utvecklingsområde. Där ska olika servicesatsningar genomföras så att bygden utvecklas och underlaget för förskolan säkerställs.

  1. Kan du lova att fotbollsspelande ungdomar i Nora ska kunna utöva sin idrott även när det inte är grässäsong?

Ja! Vi har länge drivit frågan om ett idrottscenter med konstgräsplaner. Långt om länge tog kommunen beslut om att investera i konstgräsplaner. Kommunen har velat få med externa finansiärer i projektet. En tilltänkt finansiär har nu tackat nej. Vi lovar att driva frågan om att fattat beslut ska genomföras.