Förtidsröstningen startar den 22 augusti och pågår fram till valdagen den 9 september. Varje dag är minst en lokal öppen. Vilka lokaler som är öppna och på vilka tider framgår på kommunens hemsida. Använd nedanstående länk för att direkt komma till rätt sida.

Har du svårt att välja så välj någon som tar tillvaratar Norabornas bästa.

Har du frågor om röstningen i Nora – kontakta

Valnämnden i Nora kommun

https://www.nora.se/4.5c64bdba16401d5112543e6d.html

0587-81000

Läs mer på valmyndigheten