Sverige ligger nu sämst till i Norden när det gäller korruption och andra oegentligheter inom kommunal och statlig verksamhet. Under senaste året har det också uppdagats många allvarliga brott mot andra lagar och förordningar. Transportstyrelsens körkorthantering är ett exempel på detta. Två ministrar fick gå.

Är det så att Sverige blivit sämre eller har fler människor vågat avslöja oegentligheter och missförhållanden i kommunal och statlig verksamhet. Konkurrensverket lutar åt det senare och hävdar att mörkertalet i Sverige är stort. Visselblåsasaren ”Uppdrag granskning” bedöms ha medverkat till att fler vågar göra avslöjanden.

Konkurrensverket har äntligen trappat upp kampen mot korruption inom offentlig verksamhet. Det är bra för att korruption och andra oegentligheter är skadligt för samhället och urholkar människor tillit för kommunal verksamhet. Skadan består i allt från allvarligt förtroendeskadligt beteende till det som är rena brott såsom exempelvis tjänstefel.

Tidningsartiklarna under senare år har varit många där oegentligheter har avslöjats i kommuner. Stockholm, Gävle, Karlskoga är några. För att inte tala om Göteborg. Där har oegentligheterna stått som spön i backen. Och då är det ekonomiska oegentligheter. Sedan har vi alla missförhållanden som skadat enskilda människor.

Det finns beräkningar som visar på mycket stora kostnader för oegentligheter i kommuner. Men beräkningarna innehåller inte de långsiktiga kostnaderna för uppkommen förtroende- skada för samhället. De kan vara väl så stora som de omedelbara kostnaderna.

Hur som helst. Nora behöver en visselblåsarfunktion.

Flera gånger under senaste året har rädslan bland anställda i kommunen, kommunala bolaget och SBB (f.d. BKT) kommit fram när det gäller att påtala missförhållanden och lämna information. Mänskligt sett var nog det värsta ett årslångt allvarligt missförhållande på en avdelning på Tullbackagården, som i övrigt fungerar riktigt bra. Det upptäcktes tidigt, men ingen anställd vågade anmäla det. Ansvarigt kommunalråd avgick senare.

I övrigt var hanteringen av Vätternvattnet det värsta. Alltifrån mobbing och munkavle på tjänstemän till att utredningsmaterial undanhölls. Vi förlorade förtroendet för förvaltnings-chefen, men Socialdemokraterna uttalade sitt fulla stöd. Efter några månader slutade dock förvaltningschefen (fem år i förtid).

Allvarliga missförhållanden finns även inom skolan. Lärare bedriver politisk propaganda mot elever. Och elever som inte delar lärares politiska uppfattning mobbas. Klagomål hanteras byråkratiskt. Allt fler klaganden vill inte gå vidare till nästa instans: rektor och förvaltningschef. Man vill vara anonym. En varningsklocka.

Vi vill att det inrättas en fristående visselblåsarfunktion som gör att företagare, anställda, elever och föräldrar kan påtala missförhållanden utan att behöva riskera att behandlas illa. Vi arbetar för ett respektfullt och tryggt Nora.

Norapartiet