Kommunfullmäktige har beslut att bygga en ny Karlsängsskola.  Socialdemokraterna och kommundirektören anser att den gamla skolan ska rivas, fastän det ännu inte är bestämt var den nya skolan ska ligga.

Karlsängskolan är byggd i två omgångar. Byggkropparna kan tämligen enkelt göras om för annat ändamål: kommunförvaltning, företagskontor, fritidsgård etc Byggmaterialet är solitt. Skyddrumsbetong och väggar av prima fasadtegel. Byggnaden är handikappanpassad och innehåller ett aktivt skyddsrum. Med ny skola med bollhall kan åtminstone halva nuvarande byggnad stå kvar. Vi undviker då en kraftig kapitalförstöring.

Redan idag borde en arkitekt få uppdrag att lämna förslag på hur den gamla skolan kan göras om för annat ändamål. Kostnaden för ett sådant uppdrag torde gå på mindre än 100 tkr och kan vara värt 50 miljoner.