0587-33 00 86 np@norapartiet.se

Efter fem års ihärdigt arbete togs beslut om ett idrottscenter vid Norvalla.