0587-33 00 86 np@norapartiet.se

Rösta!

Förtidsröstningen startar den 22 augusti och pågår fram till valdagen den 9 september. Varje dag är minst en lokal öppen. Vilka lokaler som är öppna och på vilka tider framgår på kommunens hemsida. Använd nedanstående länk för att direkt komma till rätt sida. Har du...

Ett bättre företagsklimat

Noras företagsklimat har försämrats kraftigt under de senaste åren och är nu bland de absolut sämsta i Sverige. Ett gott företagsklimat är grunden för att företag ska kunna producera och växa. Företag och dess anställda är grunden för vår välfärd. Nora har goda...

Valmanifest 2018. Några huvudpunkter.

Norapartiet arbetar för att Nora ska få en sund ekonomi. En sund ekonomi och en effektiv verksamhetsstyrning är nödvändig för att den kommunala verksamheten ska fungera och för att våra skattepengar ska hanteras på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Norapartiet vill...

Summering av våra hjärtefrågor under senaste året

Hur långt har vi kommit? Våra paradfrågor: effektiv förvaltning, sund ekonomi, bra beslutsunderlag, ordning och reda och medborgarrespekt har vi drivit med oförminskad styrka. Utan att dessa frågor är på plats finns ingen verklig demokrati och välfärden äventyras, Det...