0587-33 00 86 np@norapartiet.se

SBB (f.d BKT och BMB)

SBB sköter flera av sina uppgifter ineffektivt, med låg kvalitet och till höga kostnader. Vi har under året särskilt bevakat gatuunderhåll, vattenfrågorna, snöröjning, uppföljning av projekt, budgetförfarandet, hanteringen av fakta och ekonomisk styrning. Vi har...