Värdegrund

Värderingar som styr Norapartiets verksamhet

Nora har goda förutsättningar att vare en stad med bra livskvalitet och god hållbarhet: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

För att få en positiv utveckling krävs förändring. Nyckelordet för utveckling är målmedvetenhet och uthållighet. Framgång uppnås genom att ta små steg utefter en konsekvent linje.

Norapartiet deltar i utvecklingen genom att jobba med:

  • öppenhet och transparens – inga dolda agendor
  • mod – att våga vända på stenar och ifrågasätta
  • ordning & reda – där väl underbyggda beslut fattas, baserade på fakta
  • bevakning av att beslut verkställs och följs upp
  • att ställa krav på hållbarhet i alla verksamhet och i alla beslut
  • vitalisering av kommunfullmäktige