Våra roller i fullmäktige & styrelse

I Nora kommun representeras Norapartiet av följande medlemmar.

Kommunfullmäktige:
Lore ipsum

Kommunstyrelsen:
Lore ipsum

Fullmäktigeberedning för demokrati:
Lore ipsum

Fullmäktigeberedning för välfärd:
Lore ipsum

Fullmäktigeberedning för samhällsbyggnad:
Lore ipsum

Valnämnden:
Lore ipsum