Rutger Ahlbeck

Rutger Ahlbeck, certifierad ledarcoach. Rutger arbetar med ledarutveckling/personlig utveckling i alla typer av organisationer. Har en bakgrund som företagsledare i såväl nationella som internationella företag. Bor vid Fåsjön med sin fru. Rutger har tre barn och fem barnbarn. Bland många fritidsintressen kan nämnas barnbarnen, energi- och miljöfrågor.

Bild 2