Norapartiets vallista 2014

Val 2014 – Johan Lundqvist toppar Norapartiets vallista

Vill du veta mer om personerna på vår vallista? Klicka på respektive namn i listan nedan.

Norapartiets vallista innehåller flera nya ansikten. Yrkesbakgrund och yrkesinriktning är bredare än vid föregående val. På listan finns bl.a. följande nya kompetenser sjuksköterska, arbetsförmedlare, organisationskonsult, universitetsstuderande och skolpsykolog.

På tio-i-topp finns tre nya personer under 35 år. Två är kvinnor med placering bland de fem första. Partiets inriktning på ett uthålligt samhälle med god livskvalitet kommer därigenom ännu bättre till uttryck, säger partiets ordförande Lars-Erik Larsson.

NP-listan toppas av förutvarande chefen för Nora vårdcentral, distriktsläkaren Johan Lundqvist, följd av Rutger Ahlbeck, certifierad ledarcoach. Därefter kommer Ingela Sohls, skolpsykolog, 34 år, med erfarenhet som psykolog på LVM-hem. På fjärde och femte plats återfinns Bertil Roden, lärare, och Cissi Jansson, 26 år, psykologistuderande.

Top 5 2014

Bertil Roden, Ingela Sohl, Johan Lundqvist,
Cissi Jansson och Rutger Ahlbeck

Norapartiets vallista:

 1. Johan Lundqvist, distriktsläkare
 2. Rutger Ahlbeck, auktoriserad ledarutvecklare
 3. Ingela Sohls, skolpsykolog
 4. Bertil Roden, dataingenjör och lärare
 5. Cissi Jansson, psykologistuderande
 6. Jan Rylander, bygg- och anläggningsingenjör
 7. Lars-Erik Larsson, jur kand
 8. Cristian Bortes, universitetsstuderande
 9. Glenn Sahlberg, ekonom
 10. Gunder Löwgren, senior
 11. Gunnar Rosendahl, pensionär
 12. RosMarie Lundqvist, organisationskonsult
 13. Ander Stigfur, sjuksköterska
 14. Weronica Orre-Ahlbeck, redovisningskonsult
 15. Boye Jonsson, entertainer