Ordning & Reda

Norapartiet värnar den kommunala demokratin. Det är viktigt att lyssna på medborgarna samt att beslut fattas lagligt. Detta är grunden för tre av motionerna, som Norapartiet lämnade vid Kommunfullmäktige den 26 september 2012.

  1. Beslut skall fattas i enlighet med lagar och förordningar. Enskilda får inte gynnas på andras bekostnad. Politiker får inte vara med och fatta beslut, som gynnar dem själva. Det kallas jäv och är olagligt. Kommunallagen kapitel 5, 20 §. Vid kommunfullmäktiges möte den 13 juni 2012 fattades beslut där en politiker var jävig. Detta får inte hända igen. Norapartiet motionerar om att kommunfullmäktige och nämnder utbildas i jäv. 
  2. Att lyssna på medborgarna är grunden för en representativ demokrati. Kommunallagen föreskriver att medborgare kan framföra förslag till kommunfullmäktige om förbättringar genom s.k. medborgarförslag. Kommunallagen kapitel 5, 33 §. Kommunfullmäktige har i sin arbetsordning § 28a stadgat ”Medborgarförslag skall beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes.” – Det har visat sig att många medborgarförslag inte behandlats enligt kommunfullmäktiges stadgar, vilket är allvarligt. Förslag har försvunnit och därför inte återredovisats och förslag har tagit mer än fem år att besvara.
  3. Det skall vara lätt för medborgarna att nå politiker för att framföra synpunkter. Idag har endast kommunfullmäktiges ledamöter en namn@nora.se adress. Ledamöter och ersättare i nämnder har ingen nora.se-adress. Dessa personer som direkt arbetar med verksamheterna går endast att nå, om någon råkar få fatt på deras privata e-adress. Detta är inte sann demokrati. Norapartiet  motionerar om att alla politiker i nämnder och styrelser skall vara lätta att kontakta, dvs ha en namn@nora.se adress.
  4. Det skall vara lätt för medborgarna att förstå kommunens regler och förordningar. Ett antal förordningar är såväl långa som oklara. Ett sådant exempel är ”Hund- och katthållning i Nora kommun”. Norapartiet föreslår att reglerna görs om