Hjärtefrågor

  • En positiv utveckling för hela Nora kommun.

  • En attraktiv kommun att bo och verka i.

  • En kommun att vara stolt över i alla avseenden.

  • Ansvarsfulla politiska beslut till fördel för kommande generationer. 

  • Starkt fokus på Örebro – En överlevnadsfråga

  • Ett gott företagsklimat, som skapar utrymme för välfärd

  • Bygga billiga bra bostäder i Centrala Nora

  • En levande stadskärna. Handla i Nora

  • Länspendeltåg Nora – Örebro

  • Länets bästa förskolor och skolor