Gunder Löwgren

Gunder Löwgren, senior. Gunder var tidigare verksam inom bygg-elektronik-telekom industrin. Gunder är intresserad av historia och politik. Nu mera senior och friherre. Spelar gärna jazz på gitarr.