Bertil Roden

Bertil Roden, numera pensionär efter att ha varit digitalkonstruktör och gymnasielärare. Flyttade till Nora 2003 efter att, varje sommar sedan 1989, ha tillbringat minst en vecka här och träffat hundvänner. Gift med Gerd, har en son och sonson i Alingsås och en dotter och två dottersöner i Striberg. Fritiden ägnar Bertil till hundar, både egen och, som instruktör, lära andra att ta hand om sina hundar på ett bra sätt. Sitter i Svenska Brukshundklubbens Närkedistrikts styrelse som sekreterare sedan 11 år. Att arbeta för Noras framtid som en tilldragande bygd är intressant och givande. Som tidigare pedagog ligger skolan i fokus.

BertilNP