Anders Stigfur

Anders Stigfur, sjuksköterska. Bor i Fingerboda på en gård sedan 2004 med fru Petra, barn, barnbarn, hästar och hund. Förutom jobbet så går tiden åt till sysslorna på gården och barnbarnen. Engagerar mig i politiken för att det är viktigt med ordning och reda i en kommuns finanser och utveckling.