0705-542 165 np@norapartiet.se

Hindrat höjning av VA-taxan

SBB har i sju år tagit ut för mycket i VA-taxa och hade beslutat sig för att även till 2018 lagvidrigt höja taxan med 4%. Men genom vår protest i fullmäktige blev det ingen höjning av taxan.

Lastbilsgata vid förskolan Linåkern

Vi har hjälpt till med att överklaga det vansinniga beslutet att omvandla en gång- och cykelväg till lastbilsgata. Såväl förskolebarn som boende i Brf Linåkern skulle få sin utemiljö förstörd och inte längre ha en säker gång- och cykelväg.

Vårt arbete med vätternvattnet

Dricksvattenfrågan har sedan partiets bildades varit en mycket central fråga för oss. Under år 2017 lade de styrande i kommunen fram ett förslag att ta vårt framtida dricksvatten från Vättern. Ett förslag som var riktigt dåligt underbyggt och där information mörkades....

Hagbydammen

Området kring Hagbydammen har hög miljöstatus. Efter en översvämning av dammen krävde Länsstyrelsen att dammen skulle ersättas med en smal liten åfåra. Genom att engagera de boende runt dammen, lyckades vi tillsammans få ha kvar dammen, dock med en mindre vattenspegel...