070-82 82 143 np@norapartiet.se

Valteknisk samverkan i Nora

Sverigedemokraterna (SD), Norapartiet (Np) och Landsbygdspartiet oberoende (Lpo) har beslutat om att valtekniskt samverka. Valteknisk samverkan betyder att partier lägger ihop sina mandat och kommer överens om hur platser i nämnder, utskott och styrelser ska fördelas,...

Det politiska ledarskapet har fallerat

Noras näringslivsklimat måste förbättras. Det politiska ledarskapet har fallerat. I Näringslivsrankingen av Sveriges 290 kommuner har Nora halkat ned på plats 285. Endast fem kommuner har sämre klimat än Nora. Ett gott näringslivsklimat är grunden för tillväxt och...

Flyer på villovägar

Några av er har dessvärre inte fått vår flyer i postlådan och vi undersöker just nu varför. Tillsvidare kan du läsa och skriva ut flyern nedan. Flyer Norapartiet 2018 (.pdf)

Norapartiet mest aktiv i medborgardialogen på NA

NA har en aktivitet inför valet, där medborgare ställer frågor, stora som små, till de politiska partierna i kommunen. Aktiviteten heter ”#kandulova”. Så här långt är Norapartiet enda parti som svarat på samtliga av de hitintills 23 frågorna. Det finns partier som...

NP:s valprogram avseende äldrevård på tre minuter

PRO i Församlingshemmet 2018-08-20 kl 18-20 Fullsatt möteslokal Elva partier närvarande. Presentation av vårt valprogram avseende äldrevård på tre minuter Två grupper i samhället är mer ömtåliga än andra. Det är riktigt unga barn och riktigt gamla människor. Barnen är...

Rösta!

Förtidsröstningen startar den 22 augusti och pågår fram till valdagen den 9 september. Varje dag är minst en lokal öppen. Vilka lokaler som är öppna och på vilka tider framgår på kommunens hemsida. Använd nedanstående länk för att direkt komma till rätt sida. Har du...

Ett bättre företagsklimat

Noras företagsklimat har försämrats kraftigt under de senaste åren och är nu bland de absolut sämsta i Sverige. Ett gott företagsklimat är grunden för att företag ska kunna producera och växa. Företag och dess anställda är grunden för vår välfärd. Nora har goda...

Valmanifest 2018. Några huvudpunkter.

Norapartiet arbetar för att Nora ska få en sund ekonomi. En sund ekonomi och en effektiv verksamhetsstyrning är nödvändig för att den kommunala verksamheten ska fungera och för att våra skattepengar ska hanteras på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Norapartiet vill...

Summering av våra hjärtefrågor under senaste året

Hur långt har vi kommit? Våra paradfrågor: effektiv förvaltning, sund ekonomi, bra beslutsunderlag, ordning och reda och medborgarrespekt har vi drivit med oförminskad styrka. Utan att dessa frågor är på plats finns ingen verklig demokrati och välfärden äventyras, Det...

Nytt avloppsreningsverk

Vårt enträgna arbete börjar ge resultat. Men det går fortfarande alldeles för långsamt. Med nuvarande takt kommer det ta lång tid innan Norasjöns döda botten kan friskförklaras.

Rondell vid ICA

I snart sex år har vi framfört att det är nödvändigt med en säkerhetshöjande trafiklösning vid ICA. Nu planeras det för en rondell vid ICA.

SBB (f.d BKT och BMB)

SBB sköter flera av sina uppgifter ineffektivt, med låg kvalitet och till höga kostnader. Vi har under året särskilt bevakat gatuunderhåll, vattenfrågorna, snöröjning, uppföljning av projekt, budgetförfarandet, hanteringen av fakta och ekonomisk styrning. Vi har...