Våra roller i fullmäktige & styrelse

I Nora kommun representeras Norapartiet av följande medlemmar.

Kommunfullmäktige:
Johan Lundqvist och Rutger Ahlbeck
Ersättare: Ingela Sohls och Bertil Roden.

Kommunstyrelsen:
Johan Lundqvist
Ersättare: Ingela Sohls

Fullmäktigeberedning för demokrati:
Johan Lundqvist

Fullmäktigeberedning för välfärd:
Ingela Sohls

Fullmäktigeberedning för samhällsbyggnad:
Ersättare: Bertil Roden

Valnämnden:
Rutger Ahlbeck