0587-33 00 86 np@norapartiet.se

I snart sex år har vi framfört att det är nödvändigt med en säkerhetshöjande trafiklösning vid ICA. Nu planeras det för en rondell vid ICA.