Norapartiet

Norapartiet bildades av en skara Noraentusiaster inför valet 2010. Med ett helhjärtat fokus på frågor som handlar om Nora driver vi vår politik

Partiet är ett obundet kommunparti utan ideologiska kopplingar till riksdagspartierna. Det övergripande målet är att skapa förutsättningar för en positiv utveckling av Nora kommun och att få bättre kvalitet på det politiska arbetet och beslutsfattandet.

Här beskrivs vår organisation, vilka som är med på vår vallista och vilka roller som våra medlemmar har i kommunens politiska organisation.

Vi beskriver också Norapartiets värdegrund, våra hjärtefrågor och hur vi arbetar för att skapa ordning och reda i politiken.