0587-33 00 86 np@norapartiet.se

Lastbilsgata vid förskolan Linåkern

Vi har hjälpt till med att överklaga det vansinniga beslutet att omvandla en gång- och cykelväg till lastbilsgata. Såväl förskolebarn som boende i Brf Linåkern skulle få sin utemiljö förstörd och inte längre ha en säker gång- och cykelväg.