Ny mandatperiod, nytt förtroende

Norapartiet tackar alla våra väljare som gett oss förtroende att driva de lokala frågorna vidare under nästa mandatperiod. Vi återkommer med information om vart våra mandat kommer att finnas representerade i Noras politiska arena.

Under kommande mandatperiod kommer vi i Norapartiet att fortsätta arbeta för att det blir mer ordning och reda i kommunens arbete och finanser. Vi kommer också att arbeta för att de lokala politiska frågorna som diskuteras och ska diskuteras i Kommunfullmäktige synliggörs på ett tydligare sätt så att alla som bor i Nora kommun får möjlighet att delta i den politiska debatten.

Nu pågår en valanalys i Norapartiet. Därefter planerar vi för hur kommande fyra års politiska arbete ska drivas vidare. Vi är ”taggade” och kommer att arbeta hårt för att Noras framtid ska bli ljusare och ljusare.