Nu höjs vattentaxa i Nora igen!

Nu höjer Socialdemokraterna vatten- och avloppstaxan med 6 % igen för alla kommuninvånare som har kommunalt vatten och avlopp. Höjningen kommer att ske i minst 12 år till,  med 6 % höjning varje år. Taxan har då stigit från 5 500 kr till 11 500 kr. De här besluten är tagna på ofullständiga underlag och man kan ifrågasätta många av de åtgärder som ska göras.

Norapartiet kan inte tänka oss att Socialdemokraterna har fått mandat av sina väljare att ”ta” av kommuninvånarnas pengar för våghalsiga investeringar, allra helst när det inte gäller skattemedel. Vi i Norapartiet kommer att göra allt för att hindra Socialdemokraterna i sin maktutövning i den här frågan och att det blir ett maktskifte! Vi ska vara försiktiga med ekonomin!

Vi lovar inte guld och gröna skogar, utan i första hand en god ekonomin så att det blir ordning och reda.