Norvalla diskuterades vid extra möte med Kommunstyrelsen 2014-04-29

Vid ett extrainsatt möte med Kommunstyrelsen (KS) 2014-04-29 så diskuterades Norvalla och Hagbyområdet. Sammanfattningsvis så kom KS fram till att framtida idrottsanläggningar bör centreras till Hagbyområdet. Ett första steg är ett tilläggsanslag för renovering av omklädningsrummen vid Norvalla. Inför 2015 års investeringar ska ishallens behov av renovering av omklädningsrum beaktas. Diskussion/dialog ska hållas med föreningarna om arrendering av Norvalla området.

Norapartiet framförde vikten av en långsiktig planering där man får planera in stegvis vad som ska göras utifrån behov och ekonomi.