Norapartiets kommentarer till Kommunfullmäktigemöte 2014-06-11

Att ta reservvatten från Lindesberg innebär stora investeringar.  Det finns andra lösningar som behöver utredas som skulle kunna vara både bättre och billigare för Nora, vilket Noraparitets Jan Rylander lyfte fram under fullmäktigemötet, men gehöret från övriga partier i fullmäktige var magert.

Vid frågan om ändringar av politikerpensionerna så vill de nuvarande kommunalråden att de nya reglerna ska gälla för de som väljs in vid valet 2014 och inte för dem. De nuvarande kommunalråden valde att tiga ut debatten vid fullmäktigemötet. Något försvar varför de ska ha kvar de gamla förmånliga reglerna fanns tydligen inte att ta fram. En eloge till tidigare kommunalrådet Helena Wilhelmsson (c) som rakryggat stod upp för att de nya reglerna bör gälla alla.

En informationspunkt gällde nulägesbeskrivning av miljön i Nora. Detta arbete har uppenbart fördröjts och förhalats av den styrande majoriteten och det direktiv som tagits fram för miljöplanearbetet har inte följts. Detta klargjorde Norapartiets Rutger Ahlbeck med sina inlägg.

Vid fullmäktigemötet skulle beslut om en ny politiska organisationen tas. Underlaget var framtaget av en grupp med representanter från alla partier, där man lyckats komma överens. Vid fullmäktigemötet så hade Moderaterna, med Tom Rymoen i spetsen, dock helt bytt åsikt och ville återremittera frågan. Argumenten var att underlaget var bra fast ändå inte, gruppen hade jobbat bra fast ändå inte, en ny organisation behövs men ändå inte etc. Norapartiets Rutger Ahlbeck, som varit delaktig i gruppen som tagit fram underlaget för ny politisk organisation, kunde utan besvär bemöta moderaternas invändningar och beslutet röstades sedan igenom.